(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Akvizícia

Definícia pojmu Akvizícia v ekonomickom slovníku. Výraz Akvizícia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Akvizícia“

Slovo prebraté z latinčiny; znamená získavanie nových zákazníkov, inzerentov a pod. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov a predaj poistných produktov.

Z latinčiny, získavanie nových zákazníkov, predplatiteľov, inzerentov a podobne. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov. Viď heslo nábor poistenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.