aktuár

Definícia pojmu aktuár v ekonomickom slovníku. Výraz aktuár sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „aktuár“

Zodpovedný poistný matematik. Aktuár zodpovedá za správnosť výpočtu poistných produktov a za výkazníctvo.