Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Aktuálna dôchodková hodnota

Definícia pojmu Aktuálna dôchodková hodnota v ekonomickom slovníku. Výraz Aktuálna dôchodková hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Aktuálna dôchodková hodnota“

Krátka definícia: Aktuálna dôchodková hodnota. Definícia podľa zákona: (§ 64 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Aktuálna dôchodková hodnota v rokoch 2004 a 2005 je ustanovená priamo v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne dôchodkové hodnoty na nasledujúce kalendárne roky počnúc rokom 2006 určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?