(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Aktuálna cena podielu

Definícia pojmu Aktuálna cena podielu v ekonomickom slovníku. Výraz Aktuálna cena podielu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Aktuálna cena podielu“

je čistá hodnota majetku v podielovom fonde vydelená počtom podielov v obehu.

Čistá hodnota majetku v podielovom fonde vydelená počtom podielov v obehu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.