(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Aktívny priamy marketing

Definícia pojmu Aktívny priamy marketing v ekonomickom slovníku. Výraz Aktívny priamy marketing sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Aktívny priamy marketing“

Existujúci a potenciálni zákazníci sú zo strany firmy oslovení prostredníctvom vybraných nástrojov priameho marketingu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.