Aktívne prvky

Definícia pojmu Aktívne prvky v ekonomickom slovníku. Výraz Aktívne prvky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „Aktívne prvky“

Manipulačné, dopravné, skladovacie, identifikačné, komunikačné, výpočtové a ďalšie technické prostriedky a zariadenia spolu s ovládajúcimi pracovníkmi, uskutočňujúce postupnosti netechnologických operácií s pasívnymi prvkami v článkoch logistických reťazcov.