Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Aktíva

Definícia pojmu Aktíva v ekonomickom slovníku. Výraz Aktíva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria, Ekonomika.

Definícia výrazu „Aktíva“

Aktíva (assets) je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov. Jeden konkrétny druh majetku sa nazýva aktívum. Delí sa na neobežné aktíva a obežné aktíva.

(Assets) – Všetok majetok, ktorý vlastní ekonomický subjekt.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?