Aktíva

Definícia pojmu Aktíva v ekonomickom slovníku. Výraz Aktíva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria, Ekonomika.

Definícia výrazu „Aktíva“

Aktíva (assets) je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov. Jeden konkrétny druh majetku sa nazýva aktívum. Delí sa na neobežné aktíva a obežné aktíva.

(Assets) – Všetok majetok, ktorý vlastní ekonomický subjekt.