Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akcia s hlasovacím právom

Definícia pojmu akcia s hlasovacím právom v ekonomickom slovníku. Výraz akcia s hlasovacím právom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „akcia s hlasovacím právom „

– akcia, ktorá je v pomere k ostatným akciám rovnakej spoločnosti napriek rovnakej nominálnej hodnote vybavená vyšším hlasovacím právom alebo napriek nižšej nominálnej hodnote rovnakým hlasovacím právom. Akcia s hlasovacím právom priznáva akcionárovi vo vzťahu k hlasovaciemu právu prednostné postavenie (kvalifikované hlasovacie právo).

Akcia, ktorá je v pomere k ostatným akciám rovnakej spoločnosti napriek rovnakej nominálnej hodnote vybavená vyšším hlasovacím právom alebo napriek nižšej nominálnej hodnote rovnakým hlasovacím právom.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?