(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akcia s hlasovacím právom

Definícia pojmu akcia s hlasovacím právom v ekonomickom slovníku. Výraz akcia s hlasovacím právom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „akcia s hlasovacím právom „

– akcia, ktorá je v pomere k ostatným akciám rovnakej spoločnosti napriek rovnakej nominálnej hodnote vybavená vyšším hlasovacím právom alebo napriek nižšej nominálnej hodnote rovnakým hlasovacím právom. Akcia s hlasovacím právom priznáva akcionárovi vo vzťahu k hlasovaciemu právu prednostné postavenie (kvalifikované hlasovacie právo).

Akcia, ktorá je v pomere k ostatným akciám rovnakej spoločnosti napriek rovnakej nominálnej hodnote vybavená vyšším hlasovacím právom alebo napriek nižšej nominálnej hodnote rovnakým hlasovacím právom.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.