akcia na meno

Definícia pojmu akcia na meno v ekonomickom slovníku. Výraz akcia na meno sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „akcia na meno „

– druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov. Jej vlastníctvo možno previesť z osoby na osobu prostredníctvom – idosamentu (rubopisu). v rubopise akcie na meno sa v prípade, že ide o nadobúdajúcu fyzickú osobu uvádza jej meno, bydlisko a deň účinnosti prevodu, v prípade, že ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo a taktiež deň účinnosti prevodu. Týmito formalitami sa akcia na meno odlišuje od iných prevoditeľných – cenných papierov tu sa pri prevode uvádza len doložka na rad a meno nového nadobúdateľa, resp. nadobúdateľov. Akcia na meno je cenným papierom na rad.

Druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov.