akcia grátis

Definícia pojmu akcia grátis v ekonomickom slovníku. Výraz akcia grátis sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „akcia grátis „

– dodatočná emisia akcií z dôvodu zvýšenia akciového kapitálu spoločnosti, ktoré sa prideľujú podľa základného podielu vlastníkom akcií zdarma, resp. pôvodné akcie sa vymieňajú za nové akcie s vyššou nominálnou hodnotou.

Dodatočná emisia akcií z dôvodu zvýšenia akciového kapitálu spoločnosti, ktoré sa prideľujú podľa základného podielu vlastníkom akcií zdarma, resp. pôvodné akcie sa vymieňajú za nové akcie s vyššou nominálnou hodnotou.