Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akademický senát

Definícia pojmu akademický senát v ekonomickom slovníku. Výraz akademický senát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademický senát“

Akademický senát verejnej vysokej školy je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy. Tvoria ho volení zástupcovia akademickej obce verejnej vysokej školy. Má najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát fakulty má najmenej 11 členov a najmenej tretinu z nich tvoria študenti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?