akademické insígnie a znaky

Definícia pojmu akademické insígnie a znaky v ekonomickom slovníku. Výraz akademické insígnie a znaky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademické insígnie a znaky“

Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií a samosprávnosti univerzity a jej fakúlt a právomocí rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov. Patrí medzi ne pečať so znakom, prsteň univerzity, medaily na reťaziach rektora a dekanov, žezlá rektora a dekanov. Znak používa univerzita najmä na označenie diplomov, vysvedčení, publikácií, tlače a korešpondencie.