Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akademické insígnie a znaky

Definícia pojmu akademické insígnie a znaky v ekonomickom slovníku. Výraz akademické insígnie a znaky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademické insígnie a znaky“

Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií a samosprávnosti univerzity a jej fakúlt a právomocí rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov. Patrí medzi ne pečať so znakom, prsteň univerzity, medaily na reťaziach rektora a dekanov, žezlá rektora a dekanov. Znak používa univerzita najmä na označenie diplomov, vysvedčení, publikácií, tlače a korešpondencie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?