(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akademická samospráva

Definícia pojmu akademická samospráva v ekonomickom slovníku. Výraz akademická samospráva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademická samospráva“

Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia verejnej vysokej školy. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká alebo umelecká rada alebo v prípade odbornej vysokej školy akademická rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov. (§ 7, § 24).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.