(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akademická obec

Definícia pojmu akademická obec v ekonomickom slovníku. Výraz akademická obec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademická obec“

Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce) a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce). Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce) (§ 3, § 25).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.