AIDA

Definícia pojmu AIDA v ekonomickom slovníku. Výraz AIDA sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „AIDA“

Skrátená formulácia účinnej správy v marketingovej komunikácii vzhľadom na jej recipienta.