agroturistika

Definícia pojmu agroturistika v ekonomickom slovníku. Výraz agroturistika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „agroturistika“

Pojmom agroturistika sú označované turisticko-rekreačné služby osobitného charakteru, ktoré poskytujú výhradne agropodnikatelia ako doplnkové služby ku svojej základnej poľnohospodárskej činnosti. Medzi agroturistické služby patria popri ubytovaní vo vidieckom prostredí a domácom gazdovskom stravovaní všetky turisticko-rekreačné služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou a vidieckym prostredím. Patria sem aj príslušné marketingové, propagačné, reklamné, informačné a obchodné činnosti. Agroturistické služby poskytované na ekologicky hospodáriacich gazdovských dvoroch alebo družstvách, certifikovaných kontrolnými inštitúciami EÚ, sú deklarované ako ekoagroturistika.