Agresivita

Definícia pojmu Agresivita v ekonomickom slovníku. Výraz Agresivita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Agresivita“

Správanie, kde jedinec sa snaží presadiť len svoje záujmy, bez rešpektovania záujmov druhej strany.