(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

agregátny

Definícia pojmu agregátny v ekonomickom slovníku. Výraz agregátny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „agregátny“

(celkový) dopyt – je súhrn všetkých zamýšľaných kúp na trhu zo strany domácnosti, firiem a štátu. Je určený objemom výrobkov a cenami, za ktoré sú ochotní kupujúci tieto výrobky kúpiť.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.