Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

AGENDA 21

Definícia pojmu AGENDA 21 v ekonomickom slovníku. Výraz AGENDA 21 sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „AGENDA 21“

je súborný dokument prijatý vládami viac ako 178 krajín na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii v roku 1992. Agenda 21 predstavuje ucelenú filozofiu (predstavu, proces) ďalšej perspektívy existencie ľudstva a všetkých živých organizmov na Zemi v harmonickej rovnováhe, pri ktorej nedôjde k nezvratnému narušeniu základných mechanizmov fungovania systému v neustále sa meniacich podmienkach narastajúceho rozvoja.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?