Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Agenda 2000

Definícia pojmu Agenda 2000 v ekonomickom slovníku. Výraz Agenda 2000 sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Agenda 2000“

Dokument, v ktorom sa Komisia zaoberá perspektívami rozvoja EÚ do začiatku nového tisícročia, otázkami rozšírenia, prehlbovania integrácie ako aj financovania rozšírenej EÚ. V časti, ktorá sa zaoberá rozšírením EÚ, Komisia predložila posudky jednotlivých asociovaných krajín o plnení kodanských kritérií, odporučila, že rokovania o vstupe sa môžu okrem Cyperskej republiky začať s Maďarskom, Poľskom, Estónskom, Českou republikou a Slovinskom. V závere roku 1997 bola Agenda 2000 schválená EP Európskou radou.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?