After-event

Definícia pojmu After-event v ekonomickom slovníku. Výraz After-event sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „After-event“

Aktivity nasledujúce po evente, napríklad vyhodnocovanie.