Adresár

Definícia pojmu Adresár v ekonomickom slovníku. Výraz Adresár sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Adresár“

(Directory) – logické miesto na pevnom disku, v ktorom sú uložené súbory alebo ďalšie podadresáre.