Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Acquis Communitaire

Definícia pojmu Acquis Communitaire v ekonomickom slovníku. Výraz Acquis Communitaire sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Acquis Communitaire“

(Acquis) – škála princípov, zákonov, politík, záväzkov a cieľov, prijatých v rámci Európskej únie a obsiahnutých predovšetkým v zmluvách, legislatíve a rozhodnutiach Súdneho dvora. Dosiahnuté výsledky musia záväzne akceptovať všetky členské štáty Únie. Prevzatie Acquis do právneho systému je jedným z predpokladov prijatia kandidátskej krajiny za riadneho člena EÚ.

(Acquis) – Škála princípov, zákonov, politík, záväzkov a cieľov, prijatých v rámci Európskej únie a obsiahnutých predovšetkým v zmluvách, legislatíve a rozhodnutiach Súdneho dvora.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?