absolútne údaje

Definícia pojmu absolútne údaje v ekonomickom slovníku. Výraz absolútne údaje sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „absolútne údaje“

(zásoby, predaj atď.) – Plánované údaje (zásoby, tržba, atď.) na určité obdobie sú začlenené v plánovacom systéme ako fixné množstvo za účelom nahradiť údaje vypočítané systémom, zatiaľ čo absolútne údaje sa nemenia v prípade nových výpočtov systému.