abc plánovanie

Definícia pojmu abc plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz abc plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „abc plánovanie“

(abc plánovacie obdobie) – Pohyblivé plánovacie obdobie /PPO/ s horizontom najmenej raz ročne, pri ktorom je rok rozdelený do troch štvormesačných cyklov: A – cyklus: prvá skupina štyroch mesiacov roka B – cyklus: druhá skupina štyroch mesiacov roka C – cyklus: posledná skupina štyroch mesiacov roka V závislosti od určitej doby hovoríme o ABC pláne, BCA pláne a CAB pláne.