Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

abc klasifikácia

Definícia pojmu abc klasifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz abc klasifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „abc klasifikácia“

1. Klasifikácia skupiny produktov do troch kategórií podľa účelu skladového hospodárstva a plánovania. Táto klasifikácia je založená na ABC analýze s kritériami ako napr. : dopyt, hodnota spotreby, výrobná hodnota alebo hodnota obratu za isté obdobie. Kategórie sú označené A, B a C: A/ malá skupina produktov, ktorá predstavuje značnú časť celkovej spotrebnej hodnoty a / alebo výrobnej hodnoty či obratu. Tejto kategórii je venovaná veľká pozornosť. B/ stredná skupina, ktorej je venovaná menšia pozornosť. C/ veľká skupina produktov, ktorá predstavuje iba malú časť celkovej spotrebnej hodnoty a / alebo výrobnej hodnoty či obratu. Tejto kategórii sa venuje relatívne najmenšia pozornosť. 2. Výsledok ABC analýzy

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?