(EuroEkonóm.sk,  0)

Výrobcovia majú možnosť obísť VO alebo ho vymeniť za efektívnejší. Hlavné sťažnosti výrobcov na VO sú: VO nedostatočne propaguje výrobkové rady výrobcu, čaká skôr na objednávky„ včas nedoručuje dôležité infos o trhu, zákazníkoch, konkurentoch, za služby účtuje príliš mnoho…
Najúspešnejší distribútori VO prispôsobujú svoje služby tak, aby vyhovovali meniacim sa požiadavkám dodávateľov a cieľových zákazníkov.
Narus a Anderson uvádzajú 4 postupy, ktoré vedú k posilneniu vzťahov VO s výrobcami:
1. Jednoznačná dohoda s výrobcom o predpokladaných funkciách, ktoré bude VO v MRKT ceste plniť.
2. VO by mali získať jasnú predstavu o požiadavkách výrobcu návštevou jeho výrobných podnikov a účasťou na obchod. konferenciách a výstavách.
3. Mali by plniť svoje záväzky voči dodávateľom: dosiahnuť stanovené obraty, včas plniť povinnosti,…
4. Vyhľadávať a ponúkať zákazníkom služby, ktoré zvyšujú hodnotu tovarov a pomáhajú dodávateľom.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.