(, EuroEkonóm.sk ,  0)

PR proces môžeme definovať, ako postupnosť krokov, ktoré je potrebné dodržiavať. Vychádzame z nich pri vykonávaní jednotlivých PR aktivít.

Prieskum – získanie všetkých relevantných informácií k danej problematike. Výsledkom bude poznanie aktuálneho stavu v oblasti. Poznanie ako firmu vnímajú média, novinári, verejnosť.

Plán – definovať ciele, stratégiu. Analyzovať cieľovú skupinu. Určiť si strategický plán.

Realizácia – realizácia naplánovaných aktivít, komunikácia s cieľovými skupinami.

Hodnotenie – zhodnotenie, či sa dosiahli dané ciele, prehodnotiť jednotlivé techniky, aktivity, stratégiu, analýza tlače, produktov, dosiahnutý výsledok.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár