(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Firemná komunikácia (z angl. Corporate Communications) je práve tým nástrojom, ktorým firma kontroluje svoje vzťahy smerom k dôležitým cieľovým skupinám, svoju povesť a dobré meno. Prostredníctvom nej spoločnosť pozoruje a počúva, čo sa deje v jej okolí a na základe toho adekvátne reaguje.

Firme sa darí rásť a rozvíjať sa vtedy, ak podniká v priaznivom prostredí. Úlohou firemnej komunikácie je vytvoriť u tých skupín ľudí, ktoré majú vplyv na aktivity spoločnosti, pozitívne postoje, vybudovať povedomie a kredit dôveryhodnosti pre firmu aj pre jej produkty.
Skôr, než ľudia firme začnú dôverovať, musia ju prijať – jej produkty, imidž, značku. Aby ju mohli prijať, potrebujú o nej vedieť mnoho najmä pozitívnych a vhodne spracovaných a komunikovaných informácií. A tu je podstata firemnej komunikácie – aby sa informácie dostali k správnym ľuďom, v správnom čase, na základe dobre premyslenej stratégie. Platí však ešte jedno pravidlo – firma by mala komunikovať natoľko otvorene a zodpovedne, ako je to len možné. Výnimky z tohto pravidla sa vracajú ako bumerang v podobe nedorozumení a krízových situácií.
Informácie sa z firmy či organizácie smerom k verejnosti šíria rôznymi kanálmi, predovšetkým však prostredníctvom médií. Práve prostredníctvom médií – tlačených aj elektronických – má firma možnosť vysvetľovať a informovať, či už širšiu alebo užšiu verejnosť o svojich cieľoch, hodnotách, o produktoch a ich vlastnostiach. Novinárov možno považovať za akýsi lakmusový papierik verejnej mienky. Podľa ich názorov a postojov môžu manažéri firmy vidieť, ako asi stoja v očiach verejnosti. Kontinuálne a dobre riadené vzťahy s médiami pomáhajú dosiahnuť pozitívnu publicitu a profesnú referenciu v určitej oblasti.

Ďalšími nástrojmi firemnej komunikácie, ktoré pomáhajú informovať verejnosť, sú osobné stretnutia, rôzne oslavy, špeciálne vytvorené príležitosti alebo napríklad návštevy mienkotvorných ľudí vo výrobnom závode.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár