(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Hospodárska činnosť podniku sa prejavuje v špecifických pohyboch hmotných prostriedkov a ich hodnotového vyjadrenia v kolobehu prostriedkov podniku.

Pohyb hmotných prostriedkov a ich kolobeh je dobre zreteľný a merateľný v jednoznačných naturálnych ukazovateľoch. Je predpokladom uskutočnenia pracovného procesu a zhotovenia úžitkových hodnôt.

Vyjadrenie hodnotovej stránky hospodárskej činnosti podniku a kolobehu jeho prostriedkov je omnoho zložitejšie. Je to spôsobené špecifickým procesom prenášania a tvorby hodnôt u jednotlivých výrobkov, ale aj prelínaním procesu zhotovenia a realizácie rôznych druhov výrobkov.

Riešením tohoto problému sa zaoberá oceňovanie. Rozumieme pod ním hodnotové vyjadrenie stavu prostriedkov v podniku, vznik nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku.

Niekedy je problematika oceňovania zjednodušovaná predstavou, že sa dá vyriešiť jednoduchým prevedením naturálneho objemu príslušných prostriedkov do ich hodnotovej podoby prostredníctvom aktuálnych cien. Uplatnenú cenu je však potrebné vhodným spôsobom stanoviť tak, aby bola reálna vo vzťahu k hodnotovým vzťahom. A to zahrňuje problematika oceňovania.

Z hľadiska zamerania môžeme rozložiť problém oceňovania v kolobehu prostriedkov podniku do dvoch špecifických okruhov. Prvý súvisí z postavením podniku ako autonómneho systému, ktorý realizuje svoje prepojenie s okolím na báze trhového mechanizmu. V tomto prípade abstrahujeme vnútorný kolobeh prostriedkov. Druhý súvisí s tým, že podnik uskutočňuje relatívne uzatvorený kolobeh prostriedkov, v ktorom dochádza k špecifickým pohybom hodnoty.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Josef

  Ako sa určuje hodnota podniku pri oceňovaní?

 2. Jaroslav

  Hodnota podniku sa určuje analýzou finančných ukazovateľov, trhových pozícií a potenciálu budúceho zisku.

 3. Martin Korec

  Je trhová hodnota podniku vždy spravodlivým odrazom jeho skutočnej hodnoty?

 4. Alzbeta

  Trhová hodnota nemusí vždy presne odrážať skutočnú hodnotu podniku, keďže je ovplyvnená trhovými špekuláciami a sentimentom.

 5. newsimplewpuser5

  Môžu byť metódy oceňovania podniku zneužité na manipuláciu s trhovou hodnotou?

 6. Iboaviel

  Áno, existuje riziko, že metódy oceňovania môžu byť zneužité na manipulatívne účely, čo môže viesť k nespravodlivému hodnoteniu podniku.

Pridaj komentár