(, EuroEkonóm.sk ,  0)

OCEŇOVANIE PODNIKU AKO RELATÍVNE UZAVRETÉHO SYSTÉMU – sa prejavuje okrem iného tým, že podnik uskutočňuje vlastný uzavretý kolobeh prostriedkov a ich samostatný obrat. Z toho vyplývajú aj ekonomické princípy uhradzovania výdajov a nákladov podniku z jeho vlastných príjmov a výnosov. Pre riešenie otázky oceňovania má v tomto prípade rozhodujúci význam vzťah k jednotlivým tvarom kolobehu prostriedkov v podniku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár