(EuroEkonóm.sk,  0)

OCEŇOVANIE PODNIKU AKO RELATÍVNE UZAVRETÉHO SYSTÉMU – sa prejavuje okrem iného tým, že podnik uskutočňuje vlastný uzavretý kolobeh prostriedkov a ich samostatný obrat. Z toho vyplývajú aj ekonomické princípy uhradzovania výdajov a nákladov podniku z jeho vlastných príjmov a výnosov. Pre riešenie otázky oceňovania má v tomto prípade rozhodujúci význam vzťah k jednotlivým tvarom kolobehu prostriedkov v podniku.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.