distribúcia

Definícia pojmu distribúcia v ekonomickom slovníku. Výraz distribúcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „distribúcia“

1. Pridelenie tovaru rôznym zákazníkom. Pozri tiež: plánovanie distribúcie. 2. Proces fyzickej distribúcie tovaru rôznym zákazníkom.