Zníženie poistného plnenia

Definícia pojmu Zníženie poistného plnenia v ekonomickom slovníku. Výraz Zníženie poistného plnenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Zníženie poistného plnenia“

Realizuje sa primeraným znížením plnenia alebo uplatnením postihov pri nedodržaní základných podmienok bezpečnosti a preventívnych opatrení.