Zmena prepravnej zmluvy

Definícia pojmu Zmena prepravnej zmluvy v ekonomickom slovníku. Výraz Zmena prepravnej zmluvy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Zmena prepravnej zmluvy“

Úkon, ktorým sa na písomný návrh alebo príkaz odosielateľa, prijímateľa, splnomocnenca mení obsah pôvodnej prepravnej zmluvy.