zľava poistného v závislosti od poistnej sumy

Definícia pojmu zľava poistného v závislosti od poistnej sumy v ekonomickom slovníku. Výraz zľava poistného v závislosti od poistnej sumy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „zľava poistného v závislosti od poistnej sumy“

Poistiteľ môže poskytnúť pri určitých produktoch zľavu z poistného.