životnosť

Definícia pojmu životnosť v ekonomickom slovníku. Výraz životnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „životnosť“

Schopnosť objektu (napr. dopravného prostriedku) plniť požadované funkcie do dosiahnutia medzného stavu pri stanovenom systéme predpísanej údržby a opráv; číselne sa vyjadruje napr. technickým životom s predpísanou pravdepodobnosťou, stredným technickým životom alebo stredným časom používania.