(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Živelné poistenie

Definícia pojmu Živelné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Živelné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Živelné poistenie“

Druh poistenia majetku dotýkajúci sa poistenia živelných rizík. Z hľadiska poistenia sa k živelným rizikám počítajú: požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, pád lavín, pád cudzích predmetov a iné.

Druh poistenia majetku dotýkajúci sa poistenia živelných rizík.

Už ste čítali?