žiadosť o zmenu objednávky

Definícia pojmu žiadosť o zmenu objednávky v ekonomickom slovníku. Výraz žiadosť o zmenu objednávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „žiadosť o zmenu objednávky“

Správa odberateľa dodávateľovi so žiadosťou o zmenu jednej alebo viacerých častí objednávky.