združená preprava

Definícia pojmu združená preprava v ekonomickom slovníku. Výraz združená preprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „združená preprava“

Kombinovaná preprava zabezpečovaná spoločne dvoma alebo viacerými dopravcami na podklade jednotných prepravných a tarifných podmienok.