(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zavinenie

Definícia pojmu Zavinenie v ekonomickom slovníku. Výraz Zavinenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zavinenie“

Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Skúma sa rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy.

Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy.

Už ste čítali?