Založená nehnuteľnosť

Definícia pojmu Založená nehnuteľnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Založená nehnuteľnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Založená nehnuteľnosť“

Tuzemská nehnuteľnosť, ku ktorej bude zriadené v prospech banky záložné právo alebo ku ktorej už vzniklo a trvá záložné právo v prospech banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky.