Zákonný zástupca

Definícia pojmu Zákonný zástupca v ekonomickom slovníku. Výraz Zákonný zástupca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zákonný zástupca“

Osoba, ktorá podľa príslušných zákonov zastupuje v plnom rozsahu záujmy neplnoletých alebo toho, kto je zbavený spôsobilosti k právnym úkonom.