(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Základná úroková sadzba

Definícia pojmu Základná úroková sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz Základná úroková sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Banky, Hypotéky.

Definícia výrazu „Základná úroková sadzba“

(diskontná) – Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov. V minulosti bývala táto sadzba označovaná ako diskontná.

Sadzba Európskej centrálnej banky, ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre hlavné refinančné obchody, vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

(diskontná) – je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov. V minulosti bývala táto sadzba označovaná ako diskontná.

(diskontná) – Úroková sadzba centrálnej banky.

Už ste čítali?