(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zakladateľská listina spoločnosti

Definícia pojmu Zakladateľská listina spoločnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Zakladateľská listina spoločnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie.

Definícia výrazu „Zakladateľská listina spoločnosti“

Listina, ktorou sa zakladá spoločnosť v Anglo-Saskom právnom systéme. V zmuve sa vymedzujú základné práva a povinnosti jednotlivých spoločníkov, riaditeľov a ďalších funkcionárov spoločnosti. Z právneho hľadiska je tento dokument náhradou sa spoločenskú zmluvu a stanovi spoločnosti v kontinentálnom práve. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Memorandum and Articles of Association.

Už ste čítali?