(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zaisťovňa

Definícia pojmu Zaisťovňa v ekonomickom slovníku. Výraz Zaisťovňa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Zaisťovňa“

Subjekt zaoberajúci sa špecializovanou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Preberá na seba časť rizík od poisťovateľa. Zaistenie môže vykonávať aj poisťovňa.

Právny a podnikateľský subjekt zaoberajúci sa špeciálnou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Zaistenie môže vykonávať aj poisťovňa.

Právny subjekt poskytujúci zaistenie poisťovateľovi v prípade zvýšeného rizika.

Už ste čítali?