(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zaistenie

Definícia pojmu Zaistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Zaistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zaistenie“

Ide vlastne o poistenie poistenia. V prípade veľkého rizika sa rozdelí toto riziko medzi poisťovateľa a jedného alebo viacerých zaisťovatelov. Jednou z foriem zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sa podieľajú na poistnom plnení v takom pomere, v akom si rozdelili poistné.

Zjednodušene povedané ide o poistenie poistenia. Poisťovňa v prípade veľkého rizika rozdelí toto medzi viacerých poisťovateľov formou zaistenia. Jednou z metód zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sa podieľajú na poistnom plnení v takom pomere ako si rozdelili poistné.

Už ste čítali?