Vyvážený fond

Definícia pojmu Vyvážený fond v ekonomickom slovníku. Výraz Vyvážený fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Vyvážený fond“

Kategória podielových fondov, ktoré diverzifikujú portfólio prostredníctvom rozdelenia aktív medzi obligácie, akcie, privilegované akcie, čim sa snažia zabezpečiť stabilný príjme a stabilný rast. Tieto fondy majú tiež pomenovanie hybridné fondy (hybrid fund). Pre identifikáciu investičného štýlu týchto fondov analytická spoločnosť Morningstar pre nich zostavuje dve matrice: matricu investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akciách a matricu investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na cenných papieroch s pevným výnosom Anglický ekvivalent tohto výrazu je Balanced Fund.