výstupný zásobovací bod

Definícia pojmu výstupný zásobovací bod v ekonomickom slovníku. Výraz výstupný zásobovací bod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „výstupný zásobovací bod“

Stanovená poloha v blízkosti bodu spotreby na pozemku závodu ktorý materiál vyrába, materiál je k dispozícií až kým je daný k nasledujúcej činnosti.