vyššia moc

Definícia pojmu vyššia moc v ekonomickom slovníku. Výraz vyššia moc sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „vyššia moc“

Prírodné katastrofy, ktoré sú mimo kontroly človeka ako napr. záplavy, blesk, hurikán zvyčajne končiac vis major.

Rozhodnutie alebo udalosť, ktoré nemôže občan ovplyvniť.