výskum trhu

Definícia pojmu výskum trhu v ekonomickom slovníku. Výraz výskum trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Marketing.

Definícia výrazu „výskum trhu“

1. Proces zaznamenávania požiadaviek (potencionálnych) odberateľov. 2. Proces skúmania možných odberateľov aby sa pokryla určitá požiadavka.

Profesionálna služba špecializovaných agentúr, zameraná na získanie, spracovávanie a predaj informácii o trhu.